Kestävän kehityksen tavoitteet

Mielestämme ketään ei saa syrjiä sukupuolen, ihonvärin tai vammaisuuden perusteella. Edistämme vähemmistöjen työllistymistä, sillä se on avain merkitykselliseen elämään. Työpaikan ansiosta vähemmistöillä on paremmat toimintamahdollisuudet, ja vakaamman toimeentulon myötä lapset, perheet sekä yhteisöt voivat paremmin. SERA HELSINGIN työ edistää erityisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 1, 5 ja 10, joissa toiminnallemme on suurin vaikutus.

1 Ei köyhyyttä

Joka viides äärimmäisessä köyhyydessä elävä on vammainen. Etiopiassa 95% vammaisista elää köyhyydessä ja 85% vammaisista asuu maaseudulla. Jos haluamme päästä eroon äärimmäisestä köyhyydestä, on luotava toimeentuloa myös vammaisille. SERA HELSINKI työskentelee Addis Abebassa ja Etiopian maaseudulla luodakseen vammaisille toimeentulon mahdollisuuksia ja parempaa elämää.

5 Sukupuolten tasa-arvo

Maailma on kaukana tasa-arvosta ja erityisesti naiset kokevat syrjintää. Vammaisia naisia syrjitään moninkertaisesti, lisäksi Etiopiassa 15-49-vuotiaista naisista 74 prosenttia on silvottu. SERA HELSINKI luo työmahdollisuuksia hauraassa asemassa oleville yksinhuoltajaäideille ja vammaisille naisille. Kun naiset eivät enää ole riippuvaisia muiden tuloista, heillä on mahdollisuus tehdä omia valintoja. Toimeentulon myötä sekä lapset että yhteisöt voivat paremmin.

10 Eriarvoisuuden vähentäminen

Vammaisuus koetaan häpeällisenä monessa afrikkalaisessa kulttuurissa ja vain alle kahdeksan prosenttia vammaisista lapsista käy koulua Etiopiassa. SERA HELSINKI luo työpaikkoja vammaisille, sillä olemme todenneet, että äärimmäisestä köyhyydestä ja stigmatisoidusta asemasta voi nousta työn avulla. Kun vammaiset luovat designmattoja vientimarkkinoille, heidän potentiaalinsa ja kykynsä tulevat näkyviksi myös heitä ympäröivälle yhteisölle.

Uusia mahdollisuuksia

Aloitimme vuonna 2016 kahdeksalla kutojalla, ja nykyisin työllistämme jo yli 500 käsityöläistä ja paimenta, joista suurin osa on vammaisia. Viiden vuoden tavoitteenamme on työllistää 200 uutta vammaista Etiopiassa. Tulevaisuudessa haluamme laajentaa parempaa elämää mahdollistavaa liiketoimintamalliamme myös muihin maihin ja levittää sen positiivisia vaikutuksia.