Voimaannuttaminen

1. Naisten ja vammaisten aseman parantaminen

Tavoitteemme on parantaa naisten ja vammaisten asemaa yhteiskunnassa. Koulutamme artesaanit ymmärtämään oikeutensa työntekijöinä ja kansalaisina.

2. Köyhyyden vähentäminen

Välittömät hyödynsaajat ovat artesaanit. Mattojen kutominen on perinteisesti ollut huonopalkkaista työtä. Sera Helsinki maksaa työntekijöileen vähintään kaksi kertaa enemmän, kuin perinteinteisesti samasta työstä on maksettu. Tavoitteemme on vähentää Etiopian pienviljelijöiden köyhyyttä, erityisesti maan pohjoisosissa. Villa ostetaan suoraan pienviljelijöiltä. Maaseudun yksinhuoltajaäitejä koulutetaan langanvalmistamiseen ja tätä kautta heidän elintasonsa kohoaa. Tämä vaikuttaa siihen, että pienviljelijät eivät jätä peltojaan niin herkästi ja muuta suurin kaupunkeihin. Kaupungistuminen on Etiopiassa johtanut kerjäläisyyden ja köyhyyden lisääntymiseen.

3. Työllisyyden lisääminen

Luomme paljon uusia työpaikkoja – työllisyyden kasvu tukee Etiopian kansantaloutta.

4. Paremmat työolosuhteet

Pyrimme parantamaan Seran työntekijöiden työolosuhteita ja lisäämään heidän työhyvinvointiaan. Teetämme Seran työntekijöille työhyvinvointikyselyn vuosittain.

5. Ammattikoulutus

Nostamme Etiopian työväestön osaamistasoa tarjoamalla matonkutojan ja langanvalmistajan ammattikoulutusta. Haluamme kouluttaa erityisesti naisia ja vammaisia. Naisten aseman parantamisen kautta myös lapset saavat mahdollisuuden koulutukseen ja parempaan elämään.

Updating ..
Your cart is currently empty.
error: © 2016 Sera Helsinki. All rights reserved.